Kontakt

38-400 Krosno ul. Kletówka 52

tel.: +48 13 436-49-48

e-mail: cum-eskulap@o2.pl

fax:+48 13 436-50-13

NIP:684-10-12-401

 

Nasza oferta

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCY ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH:

1 Podstawowa opieka zdrowotna w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie

2. Stała opieka zdrowotna nad pracownikami zakładów pracy

3. Badania profilaktyczne pracowników wstępne i okresowe

4. Badania lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców.

5. Opinie o przydatności do zawodu

6.Orzeczenia lekarskie uczniów i studentów oraz kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych

7. Lecznictwo podstawowe i specjalistyczne z zakresu: - medycyny pracy - interny - laryngologii (Kontrakt NFZ) - okulistyki (Kontrakt NFZ) - analizy laboratoryjne – pełny zakres - badania audiometryczne słuchu (audiogram) - badania EKG (elektrokardiografia) - spirometria - poradnia psychologii pracy oraz - badania kontrolne - badania okresowe - badania profilaktyczne - badania psychologiczne - badania kierowców - badania do pracy na wysokości - badania sanitarno-epidemiologiczne

O centrum